CanHOPE là dịch vụ hỗ trợ và tư vấn ung thư phi lợi nhuận do Trung tâm Ung thư Parkway của Singapore cung cấp.

Các tư vấn viên

Các tư vấn viên được đào tạo của chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đảm bảo quyền riêng tư tuyệt đối để bệnh nhân yên tâm chia sẻ những lo lắng của họ một cách thoải mái nhằm giúp họ đối phó tốt hơn với tình trạng của mình.