CanHOPE là dịch vụ hỗ trợ và tư vấn ung thư phi lợi nhuận do Trung tâm Ung thư Parkway của Singapore cung cấp.

Chúng tôi đồng hành cùng bạn trong hành trình chữa bệnh


Các dịch vụ của CanHOPE bao gồm:

Dịch vụ

Tư vấn Ung thư

Dinh dưỡng trong
Chăm sóc Ung thư

Phục hồi chức năng

Chăm sóc Giảm nhẹ

Các Nhóm và
Chương trình Hỗ trợ

Phối hợp
Chăm sóc

Nhận thức và
Tiếp cận

 

Các bài báo mới nhất