CanHOPE là dịch vụ hỗ trợ và tư vấn ung thư phi lợi nhuận do Trung tâm Ung thư Parkway của Singapore cung cấp.

Bác sĩ dinh dưỡng

Các bác sĩ dinh dưỡng của chúng tôi hướng dẫn bệnh nhân và người chăm sóc về các nguyên tắc dinh dưỡng, lựa chọn thực phẩm, phương pháp chuẩn bị, cũng như khuyến nghị các kế hoạch ăn kiêng và điều chỉnh chế độ ăn uống.