CanHOPE là dịch vụ hỗ trợ và tư vấn ung thư phi lợi nhuận do Trung tâm Ung thư Parkway của Singapore cung cấp.

Đội ngũ quan hệ khách hàng

Mỗi bệnh nhân khi đến cửa phòng khám đều được gặp gỡ, chào đón và hướng dẫn bởi đội ngũ quan hệ khách hàng của chúng tôi. Giống như một phụ tá, họ như một sự hiện diện nhẹ nhàng và đảm bảo mà nhiều bệnh nhân của chúng tôi đã cảm thấy thân quen và dựa vào. Bằng một cách rất chuyên nghiệp, họ chăm sóc bệnh nhân trong quá trình chuyển đổi điều trị và giúp đảm bảo rằng việc chăm sóc ung thư của họ được điều phối tốt ở Singapore và trong khu vực thông qua mạng lưới các văn phòng CanHOPE của chúng tôi. Trong việc chăm sóc các bệnh nhân ở nước ngoài, đội ngũ quan hệ khách hàng của chúng tôi cũng đóng vai trò là người phiên dịch và cầu nối văn hóa. Đến từ Việt Nam, Indonesia và Singapore, họ sử dụng song ngữ một cách hiệu quả, với một số người có thể giao tiếp được tới ba ngôn ngữ.