CanHOPE là dịch vụ hỗ trợ và tư vấn ung thư phi lợi nhuận do Trung tâm Ung thư Parkway của Singapore cung cấp.

Nộp đơn Tình nguyện viên của CanFRIENDS

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc trở thành tình nguyện viên của CanFRiENDS. Sẽ mất 5 đến 10 phút để hoàn thành biểu mẫu này.

Nếu chúng tôi muốn tìm hiểu kĩ hơn về đơn đăng ký của bạn, chúng tôi sẽ mời bạn gặp chúng tôi để trò chuyện. Đây là cơ hội để bạn tìm hiểu thêm về vai trò và tổ chức. Chúng tôi cũng có thể hiểu rõ hơn về bạn và tìm ra cách chúng tôi có thể kết hợp các kỹ năng và sở thích của bạn với các cơ hội tình nguyện của chúng tôi.

  • 1 Thông tin cá nhân
  • 2 Thông tin liên hệ
  • 3 Kinh nghiệm của bạn
  • 4 Lĩnh vực quan tâm
  • 5 Bộ kỹ năng và Cam kết

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

Thông tin liên hệ

 

Liên hệ khẩn cấp

 

Trước

Kinh nghiệm của bạn

 

Bạn là bệnh nhân ung thư/người sống sót?*

Bạn đã điều trị xong chưa?*

Bạn đã từng là chỗ dựa cho người bị ung thư chưa?

Bạn đã tham gia tình nguyện trước đây chưa?

Hiện bạn có đang làm tình nguyện viên trong các tổ chức khác không?

Trước

Lĩnh vực quan tâm

 

Các lĩnh vực yêu thích trong tình nguyện

Trước

Bộ kỹ năng và Cam kết

 

Sở thích và Bộ kỹ năng

Cam kết của Dịch vụ Tình nguyện

CAM ĐOAN

 

Bạn có đủ sức khỏe để thực hiện các hoạt động tình nguyện không?

Bạn đã bao giờ bị buộc tội hoặc bị kết án vì vi phạm bất kỳ luật nào, ngoại trừ vi phạm giao thông nhỏ chưa? *

Trước