CanHOPE là dịch vụ hỗ trợ và tư vấn ung thư phi lợi nhuận do Trung tâm Ung thư Parkway của Singapore cung cấp.

Bức tường Hy vọng

Hãy dành chút thời gian để chia sẻ tên và câu chuyện của những người dũng cảm bị ảnh hưởng bởi ung thư - cho dù bạn đang tôn vinh những người sống sót sau ung thư, tưởng nhớ một người thân yêu đã qua đời hay kỷ niệm hành trình ung thư của chính bạn.

Gửi một câu chuyện tôn vinh

Cảm ơn bạn đã gửi lời tôn vinh. Bài viết của bạn đang chờ kiểm duyệt.

Câu chuyện tôn vinh

  • Tối đa 500 ký tự
    (không quá 500 ký tự)
  • Điều khoản và Điều kiện:

    Bằng cách gửi lời tôn vinh này, tôi hiểu rằng những lời tôn vinh của tôi sẽ được công bố công khai trên website CanHOPE. Mỗi lời tôn vinh được nhóm website CanHOPE xem xét và sàng lọc trước khi được công bố trên Bức tường HY VỌNG và Trang chủ của website CanHOPE. Chúng tôi làm điều này nhằm đảm bảo tính bảo mật cũng như để kiểm tra các bài đăng tôn vinh có phù hợp và được tải lên chính xác hay không. Có thể phải chờ một thời gian ngắn trước khi bài tôn vinh của bạn được công bố lên, đặc biệt nếu như bạn gửi bài vào cuối tuần. Khi bài được đăng trực tiếp trên website, bạn sẽ nhận được một email Cám ơn kèm theo một đường link để chia sẻ bài tôn vinh của bạn.