CanHOPE is a non-profit cancer counselling and support service provided by Parkway Cancer Centre, Singapore.

Bức tường Hy vọng

Hãy dành chút thời gian để chia sẻ tên và câu chuyện của những người dũng cảm bị ảnh hưởng bởi ung thư - cho dù bạn đang tôn vinh những người sống sót sau ung thư, tưởng nhớ một người thân yêu đã qua đời hay kỷ niệm hành trình ung thư của chính bạn.

Bức tường Hy vọng